InTransit_LaGuardiaJournalonTeachingAndLearning_Fall_2009_v4

Contents

The complete Spring 2014 Issue (pdf** version) is available here.
For pdfs of the articles and sections, see below.

Pi

The admirable number pi:
three point one four one.
All the following digits are also initial,
five nine two because it never ends.
It can’t be comprehended six five three five at a glance,
eight nine by calculation,
seven nine or imagination,
not even three two three eight by wit, that is, by comparison
four six to anything else
two six four three in the world.
The longest snake on earth calls it quits at about forty feet.
Likewise, snakes of myth and legend, though they may hold
out a bit longer.
The pageant of digits comprising the number pi
doesn’t stop at the page’s edge.
It goes on across the table, through the air,
over a wall, a leaf, a bird’s nest, clouds, straight into the sky,
through all the bottomless, bloated heavens.
Oh how brief – a mouse tail, a pigtail – is the tail of a comet!
How feeble the star’s ray, bent by bumping up against space!
While here we have two three fifteen three hundred nineteen
my phone number your shirt size the year
nineteen hundred and seventy-three the sixth floor
the number of inhabitants sixty-five cents
hip measurement two fingers
a charade, a code,
in which we find hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert
alongside ladies and gentlemen, no cause for alarm,
as well as heaven and earth shall pass away,
but not the number pi, oh no, nothing doing,
it keeps right on with its rather remarkable five,
its uncommonly fine eight,
its far from final seven,
nudging, always nudging a sluggish eternity
to continue.

- Wisława Szymborska

Translated from the Polish by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh


From the Editor
Michele Piso

Introduction
Frank Wang, Mathematics, Engineering, and Computer Science

Acknowledgements and Credits

Articles and Sections [available as pdf files by clicking on title]:

STEMming Inequities
Leslie Aarons, Humanities
Carnegie Seminar on the Scholarship of Teaching and Learning Math and Sciences Works-in-Progress
 • JUMPing Math
  Dong Wook Won, Mathematics, Engineering, and Computer Science
 • Learning How Students Learn General Chemistry
  Dionne Miller, Natural Sciences
 • Teaching Electrical Circuits Using a Virtual Lab
  Md Zahidur Rahman, Mathematics, Engineering, and Computer Science
Memoirs of Mathematicians and Scientists
 • Etonné par les matématiques
  Yelena Baishanski, Mathematics, Engineering, and Computer Science
 • Relájase y disfrute...haciendo cuentas
  Milena Cuellar, Mathematics, Engineering, and Computer Science
 • russian title
  Marina Dedlovskaya, Mathematics, Engineering, and Computer Science
From Math Phobia to Math Pilia
 • Hugo Fernandez, Humanities
 • Naomi Schubin Greenberg, Health Sciences
 • Deborah Nibot, Enrollment Services Center
 • Roslyn Orgel, Center for teaching and Learning
 • Bernetta Parson, Office of Transfer Services
 • John Piper, Development Office
 • Michael Rodriguez, Humanities
Professional Development in Quantitative Reasoning
 • Recalculating a Core Competency: New Approaches to Quantitative Reasoning at LaGuardia Community College
  Justin Rogers-Cooper, English
 • Compelling Contexts: PQL in Brief
  Judit Török and Roslyn Orgel, LaGuardia Center for Teaching and Learning

A Last Word
Michele Piso, Editor

Contributors

The LaGuardia Center for Teaching and Learning Professional Development Seminars 2013/14

Call for Papers, InTransit Volume 7, 2015-16


Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąc się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
tdo trwania.

- Wisława Szymborska

 

 


 

**To access pdf documents, go to http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html to download the free Adobe Reader.